Våtrom

Vi følger de til enhver tid gjeldene normer og krav for bygging av våtrom. Her er det viktig at du bruker en fagperson med god kompetanse. Når et rom har et sluk, for eksempel i forbindelse med en dusj eller en vaskemaskin, er rommet med en gang som et våtrom å regne, og du bør ikke foreta endringer i strid med normen. Selv om myndighetene ikke har lagt frem krav om vanntetting av våtrom, er forsikringsselskapene klare på hva slags skader de vil erstatte. Hvis det er utført ukorrekt arbeid eller uholdbare produkter, vil du få store problemer med å få dekket en potensiell vannskade.