Blogg

Dyktig håndverker!

Hos oss utførte han snekkerarbeider og koordinerte øvrige håndtverkere og innkjøp høsten 2015 på en større rehabiliteringsjobb. Vi stilte høye krav til arbeidets kvalitet og presisjon, og dette ble utført til vår fulle tilfredshet. Terje er presis i arbeidet og holder det han lover. Han bidrar med konstruktive løsninger. Han jobber når han er på jobb og er fullt og helt til å stole på.